Wczytuję dane...

Ochrona odgromowa

Wyładowania atmosferyczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla budynków oraz osób i zwierząt w nich przebywających. W celu zabezpieczenia przed skutkami uderzenia pioruna stosowane są instalacje chroniące, ogólnie nazywane ochroną odgromową. Ich działanie polega na przejęciu energii wyładowania i odprowadzenia jej do ziemi, gdzie zostaje rozładowana. Pozwala to uniknąć porażenia prądem, zniszczeń budynków i wyposażenia, na nawet zapobiec pożarom.

Elementy instalacji odgromowej

Ochrona odgromowa ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa, dlatego jej elementy i sposób montażu powinny spełniać pewne warunki, które zostały określone w europejskiej normie PN-EN. Zawiera ona jasne wytyczne dotyczące tego, jakie materiały i elementy, o jakich przekrojach będą odpowiednie dla poszczególnych budynków. Warto wiedzieć, że instalacje odgromowe różnią się między sobą, jednak mają też niezmienne elementy, takie jak:

• zwody poziome, czyli linki ze stali ułożone na dachach budynków,
• przewody odprowadzające, które łączą zwody z uziomem,
• uziomy, na przykład w postaci metalowej taśmy wkopywanej w ziemię, tzw. bednarka odgromowego.

Zalety ochrony odgromowej

Prawo budowlane nakazuje wyposażenie w instalację odgromową budynków o wysokości od 15 metrów. Warto jednak przemyśleć założenie ochrony dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ jej koszt jest znacznie mniejszy niż usuwanie skutków uderzenia pioruna. Instalacja odgromowa zapewnia bezpieczeństwo osobom i zwierzętom obecnym w budynku podczas wyładowania, chroni sieć elektryczną i konstrukcję obiektu. Zabezpieczone są również wszelkie sprzęty elektroniczne podłączone do sieci.

Sortuj według:
Wyświetl po produktów