Wczytuję dane...

Jak dostosować maszt odgromowy do warunków wiatrowych?

Jak dostosować maszt odgromowy do warunków wiatrowych?

Maszt odgromowy to bardzo ważny element wchodzący w skład instalacji odgromowej. Jego działanie polega na ochronie urządzeń zamontowanych na dachu lub wystających ponad jego powierzchnię, takich jak kominy, klimatyzatory, wentylatory czy anteny. Maszty dzielą się na izolowane i nieizolowane – te ostatnie wymagają zachowania odpowiedniego odstępu od chronionego elementu. Wybierając maszt odgromowy, trzeba także zwrócić uwagę na jego dostosowanie do panujących w danym miejscu warunków wiatrowych. W tym wpisie podpowiemy, jak to zrobić.

Jak obliczyć obciążenie wiatrem domu lub innego obiektu? 

Na obciążenie wiatrem konkretnego obiektu wpływa kilka podstawowych czynników. By przeprowadzić obliczenia, trzeba najpierw określić:

  • w jakiej strefie wiatru znajduje się obiekt;
  • kategorię terenu, na jakim stoi obiekt;
  • wysokość nad poziomem morza;
  • wysokość pomiędzy wierzchołkiem masztu a gruntem.

Zgodnie z normą wiatrową PN-EN 1991-1-4 obszar Polski podzielono na trzy strefy wiatrowe. Pierwsza z nich obejmuje zdecydowaną większość powierzchni naszego kraju, druga – pas nadmorski, a trzecia – obszary górskie na południu. Mapy wietrzności można łatwo znaleźć w internecie, więc przyporządkowanie danego obiektu do odpowiedniej strefy nie nastręcza żadnych trudności.

Jeśli chodzi o kategorie terenu, według wspomnianej normy wyróżniamy następujące rodzaje ukształtowania powierzchni: 
0 – Morze i obszar brzegowy otwarty na morze;
I – Jeziora albo obszary z pomijalną niewielką roślinnością i bez przeszkód;
II – Obszary z niską roślinnością, taką jak trawa, oraz pojedynczymi przeszkodami (drzewa, budynki) oddalonymi od siebie na odległość nie mniejszą niż 20-krotność ich wysokości;
III – Obszary regularnie pokryte roślinnością albo budynkami lub z pojedynczymi przeszkodami oddalonymi od siebie na odległość nie większą niż 20-krotność ich wysokości (jak wsie, tereny podmiejskie, stałe lasy);
IV – Obszary, na których przynajmniej 15% powierzchni pokrywają budynki o średniej wysokości przekraczającej 15 metrów (miasta).

Znając powyższe dane można obliczyć (np. za pomocą kalkulatorów dostępnych na stronach producentów ochrony odgromowej) obciążenie wiatrem budynku lub innego obiektu i – co bardzo ważne – określić w przybliżeniu maksymalną prędkość wiatru, jaka występuje na danym terenie.

Wytrzymałość na wiatr masztu odgromowego

Parametrem masztu odgromowego, na który w kontekście warunków wiatrowych trzeba zwrócić szczególną uwagę, jest wskaźnik wytrzymałości na wiatr, podawany w kilometrach na godzinę. Powinien on być wyższy niż obliczona maksymalna prędkość wiatru – dzięki temu zyskuje się pewność, że maszt pozostanie na swoim miejscu nawet podczas silnych podmuchów. Niektóre z oferowanych w naszym sklepie masztów firmy Elko-Bis mają betonowe podstawy, których liczbę dobiera się do wyliczonej prędkości wiatru, co umożliwia dostosowanie danego modelu masztu do   konkretnych warunków i gwarantuje jego stabilność.