Wczytuję dane...

W jaki sposób łączyć przewody przyłączy napowietrznych?

W jaki sposób łączyć przewody przyłączy napowietrznych?

By zasilić budynek w energię elektryczną, konieczne jest wykonanie przyłącza, czyli połączenie zewnętrznej sieci elektroenergetycznej z instalacją na działce budowlanej czy w stojącym już domu. Przyłącze to właśnie odcinek kabla łączący odgałęzienie sieci niskiego napięcia ze skrzynką przyłączeniową zwaną złączem. Ze względu na sposób poprowadzenia przewodów przyłącza dzielimy na napowietrzne i kablowe. Dzisiejszy wpis poświęcimy w całości tym pierwszym.

Przyłącza napowietrzne, jak sama nazwa wskazuje, prowadzi się nad ziemią, od słupa linii napowietrznej do złącza na stojaku dachowym lub przymocowanego do ściany budynku. Można je spotkać jedynie tam, gdzie występują napowietrzne linie energetyczne, czyli zwykle na terenach wiejskich lub podmiejskich, słabo zurbanizowanych. Do ich wykonania wykorzystuje się przewody napowietrzne izolowane lub gołe.

Jakie zalety mają przyłącza napowietrzne? Przede wszystkim koszt ich poprowadzenia jest dużo niższych niż przyłączy kablowych, których położenie wiąże się z rozkopaniem terenu, w tym np. drogi czy działki sąsiada. Wykonanie przyłączy napowietrznych jest dużo łatwiejsze i nastręcza mniej problemów, co może zrekompensować ich wątpliwe walory estetyczne i większą podatność na zniszczenie.

Najważniejsze zasady wykonywania przyłączy napowietrznych 

Wykonanie przyłącza leży po stronie zakładu energetycznego, choć w przypadku odmowy podłączenia na zasadach taryfowych zdarza się, że jego budowa i związane z nią koszty spadają na barki inwestora. Planując poprowadzenie przyłącza napowietrznego, trzeba brać pod uwagę następujące zasady:

  • przyłącza napowietrzne wykonuje się z przewodów samonośnych o przekroju od 16 do 25 mm2 lub przewodami podczepionymi do stalowej linki;
  • przewody przyłączy napowietrznych nie mogą przebiegać blisko miejsc dostępnych dla ludzi;
  • unika się zginania przewodów, ponieważ może to prowadzić do osłabienia żył lub przetarcia izolacji – zaleca się rozciąganie przewodów ponad występującymi przeszkodami;
  • należy zachować odpowiednie odległości, w tym: min. 4 m od powierzchni ziemi, gdy przewidywany jest ruch pojazdów (jeśli nie – 3,5 m), 0,5 m od trudno dostępnego dachu lub 2,5 m od łatwo dostępnego dachu, 0,5 m od każdego otworu, np. drzwi balkonowych;
  • przyłącza mocuje się na izolatorach montowanych na ścianach budynku lub na stojakach dachowych (w przypadku małych budynków);
  • przez ściany budynku przewody przyłącza prowadzi się rurką izolacyjną zakończoną porcelanową fajką od zewnątrz, co zapobiega wpadaniu wody. Podobnie należy zabezpieczyć miejsce wprowadzenia stojaków przez pokrycie dachowe;
  • przewody można łączyć zaciskami – połączenia powinny być dobrze oczyszczone i posmarowane pastą stykową;
  • przewody trzeba dobrze naciągnąć za pomocą żabki, przyrządu naciągającego lub wielokrążka;
  • jeżeli na budynku jest już instalacja odgromowa, należy skoordynować ją z przyłączem.

Przestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów ma na celu nie tylko sprawne, wieloletnie działanie przyłącza napowietrznego, ale przede wszystkim bezpieczeństwo jego użytkowników, osób postronnych i mienia oraz ochronę przeciwpożarową. Z tego względu warto wybrać przewody wysokiej jakości i dołożyć wszelkich starań do poprawnego wykonania takiego przyłącza.