Wczytuję dane...

Kiedy stosować maszty odgromowe na fundamencie?

Kiedy stosować maszty odgromowe na fundamencie?

Zastosowanie standardowej instalacji odgromowej nie zawsze jest możliwe w przypadku nietypowych obiektów, którym trzeba zapewnić ochronę przed uderzeniem pioruna. Należą do nich na przykład obiekty wysokie, o skomplikowanej konstrukcji, zawierające strefy zagrożone wybuchem (czyli strefy EX) – takie jak przepompownie paliwa czy składy materiałów wybuchowych. Wówczas z pomocą przychodzą maszty odgromowe na fundamencie proponowane przez firmę Elko-Bis Systemy Odgromowe. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Czym są maszty odgromowe na fundamencie? 

Maszty odgromowe na fundamencie to maszty wolno stojące, które instaluje się bezpośrednio w gruncie (a nie np. na dachu). Solidny, wkopywany w ziemię fundament zapewnia im stabilność nawet w trudnych warunkach wiatrowych. Jego masa zależy od wysokości masztu i zawiera się w przedziale od 400 do 1150 kilogramów. 

Sam maszt wykonywany jest ze stali ocynkowanej ogniowo i może mieć nawet 21 metrów wysokości. Segmentowa budowa ułatwia transport i umożliwia dopasowanie finalnej wysokości masztu do wymagań inwestora. Maszty można instalować we wszystkich strefach wiatrowych na wysokości poniżej 300 m n.p.m. w Polsce, a ich wytrzymałość wynosi aż 30 lat.

Najważniejsze korzyści ze stosowania masztów na fundamencie 

Zastosowanie masztów na fundamencie w ramach ochrony odgromowej zespołów urządzeń i obiektów niesie za sobą wiele korzyści. Do najważniejszych należą:

  • skuteczne zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi chronionych obiektów, w tym również w strefach wybuchowych;
  • ochrona kilku obiektów za pomocą jednego masztu;
  • zapewnienie wymaganego przepisami odstępu izolacyjnego od obiektów;
  • optymalizacja kosztów związanych z zapewnieniem ochrony odgromowej.

Maszty na fundamencie marki Elko-Bis spełniają wszystkie wymagania normy wiatrowej PN-EN 1991-1-4, a ich montaż pozwala inwestorom wdrożyć w życie zalecenia innej normy, PN-EN 62305-2, określającej metody ochrony odgromowej obiektów ze strefami EX. Wszystko to sprawia, że maszty odgromowe na fundamencie są atrakcyjną alternatywą dla typowych instalacji odgromowych w przypadku niestandardowych obiektów, które należy zabezpieczyć przed uderzeniem pioruna.