Wczytuję dane...

Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?

Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?

Instalacja elektryczna jest dziś nieodzowna w każdym budynku mieszkalnym lub użytkowym. Ze względu na ryzyko związane z następstwami porażenia powinna ona jednak zawsze zapewniać odpowiedni stopień bezpieczeństwa. Dla ochrony osób korzystających z prądu stosuje się różne mechanizmy, lecz jednym z najskuteczniejszych jest wyłącznik różnicowoprądowy. Przekonajmy się, w jaki sposób działa oraz sprawdźmy, kiedy należy z niego korzystać.

Jaka jest funkcja wyłącznika różnicowoprądowego?

Podstawowym zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego jest przerwanie obwodu elektrycznego w razie, gdyby doszło w nim do upływu prądu. Będzie to możliwe za sprawą tzw. przekładnika Ferrantiego, który jest w stanie sprawdzać, czy suma prądów dopływających do odbiornika jest taka sama jak prądów powracających. W sytuacji, gdy napięcie upływa do ziemi lub innego odbiornika, a więc suma prądów będzie inna niż zero, w uzwojeniu przekładnika dochodzi do zaindukowania napięcia. Następstwem jest zadziałanie elektromagnesu i otwarcie styków przerywające przepływ napięcia. Od szybkości zadziałania zależy wielkość ryzyka związanego z ewentualnym porażeniem. Ochroną objęte są zarówno elementy instalacji elektrycznej, jak i wszystkie części, które mogą przewodzić napięcie np. w wyniku uszkodzenia izolacji przewodów.

Gdzie należy montować wyłączniki różnicowoprądowe?

Instalowanie wyłączników różnicowoprądowych jest obecnie standardem we wszystkich rozdzielnicach znajdujących się w budynkach. Wyłączniki RCD są oferowane jako typowe moduły do montażu szynowego. Różnią się one od siebie parametrami oraz obecnością układu nadprądowego, który pojawia się w wyłącznikach RCBO. Dostępne są urządzenia przeznaczone do układów jedno- i trójfazowych, a także modele hybrydowe. Wyłączniki mogą mieć różną wielkość natężenia prądu powodującego ich zadziałanie – będzie to najczęściej między 0,01 A do 0,5 A oraz natężeniem prądu w układzie, w jakim są montowane. W domach i mieszkaniach będzie to na ogół od 25 A do 63 A, a w większych instalacjach odpowiednio więcej.