Wczytuję dane...

SELV, PELV, FELV - czym są, czym się różnią?

SELV, PELV, FELV - czym są, czym się różnią?

SELV, FELV i PELV są obwodami w sieciach napięcia bardzo niskiego. Tego typu sieci są wykorzystywane przede wszystkim u odbiorców o niskiej mocy przyłączeniowej, wynoszącej mniej niż 0,25 MW. Długotrwałe napięcie maksymalne w tych rodzajach obwodów wynosi U≤ 50 V ac bądź U ≤ 120 V dc. SELV i PELV to obwody zasilane z bezpiecznego źródła, co zapewnia skuteczne oddzielenie od dalszych obwodów elektrycznych. Często wykorzystywany jest do tego transformator ochronny, przetwornica czy baterie akumulatora. FELV posiada zasilenie ze źródła, w którym oddzielenie od innych obwodów elektrycznych nie jest niezawodne. Stosowany jest przede wszystkim w urządzeniach wymagających obniżenia napięcia roboczego. Najczęściej wykorzystywany jest w drobnej elektronice. W układzie FELV stosowane są takie same zabezpieczenia przed porażeniem jak w dwóch pozostałych obwodach. Główną różnicą pomiędzy SELV a PELV jest uziemienie. Obwód niskiego napięcia PELV posiada uziemienie, natomiast obwód SELV nie posiada uziemienia. PELV ma bardzo niskie napięcie, które jest połączone jednym biegunem przewodu ochronnego do złączki szynowej w celu uziemienia sieci. Zasilacz z PELV musi mieć wzmocnioną izolację. W obwodzie SELV występuje bardzo niskie napięcie, które jest odseparowane od sieci. Części czynne w tym układzie nie powinny był połączone z uziomem ani czynnymi częściami innych obwodów. W tym wypadku zasilacz również powinien posiadać wzmocnioną izolację. Do obwodów PELV i SELV może być stosowane zasilanie transformatorem ochronnym, ale również innymi źródłami zapewniającymi wysoki stopień bezpieczeństwa. W niektórych urządzeniach elektronicznych zastosowano środki zabezpieczające, dzięki którym nawet w przypadku wewnętrznego uszkodzenia parametry nie przekroczą górnych granic określonych norm. 

Podsumowując, SELV, PELV i FELV są najczęściej wykorzystywanymi obiegami bardzo niskiego napięcia. Główną różnicą pomiędzy SELV i PELV jest posiadanie uziemienia, natomiast FELV różni się od nich przede wszystkim wykorzystaniem – stosowany jest w celach funkcjonalnych, a nie ochronnych jak pozostałe dwa obiegi.